Vispārīgie noteikumi

1. Lietošanas noteikumi JusuGaraza.lv

Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka vietnes JusuGaraza.lv (turpmāk - JusuGaraza.lv) lietošanas kārtību, kā arī JusuGaraza.lv lietotāju tiesības, pienākumus, atbildību un citus noteikumus.

 

1.2. JusuGaraza.lv lietotājiem tiek dota iespēja ievietot un apskatīt sludinājumus par piedāvātajiem objektiem (turpmāk - Paziņojumi), veidot tēmas forumos un izteikt viedokli par jau izveidotajām tēmām, atbilstoši izmantot vietnes JusuGaraza.lv sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šiem noteikumiem. JusuGaraza.lv lietotājs ir persona, kura ir ievietojusi vai vēlas apskatīt Sludinājumu vai kā citādi izmantot JusuGaraza.lv (turpmāk tekstā Lietotājs). Pakalpojumi (turpmāk "Pakalpojumi") ietver jebkuras darbības, kuras Lietotājs var veikt vietnē JusuGaraza.lv, ieskaitot, bet ne tikai, sludinājumu ievietošanu, publicētās informācijas lasīšanu, jautājumus, jautājumu sūtīšanu un nosūtīšanu ("Pakalpojumi"). Daži JusuGaraza.lv sniegtie Pakalpojumi tiek sniegti Lietotājam par naudu (turpmāk - Apmaksātie pakalpojumi). Apmaksas pakalpojumu nosacījumus var norādīt JusuGaraza.lv vietnes sadaļā "Bieži uzdotie jautājumi" un / vai konkrēta apmaksāta pakalpojuma pasūtījumu lapā. Turpmāk šo noteikumu saite uz "Pakalpojumiem" ietvers visus Pakalpojumus, ieskaitot apmaksātus pakalpojumus, un saite uz "Maksas pakalpojumiem" ietvers tikai Pakalpojumus, par kuriem maksā Lietotājs.

 

1.3. Lietotājs piekrīt Noteikumiem un pienākumam tos ievērot jebkādā veidā un formā, izmantojot JusuGaraza.lv. Personām, kuras nepiekrīt vismaz vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesību izmantot JusuGaraza.lv. Sadaļas "Bieži uzdotie jautājumi", "Privātuma politika" JusuGaraza.lv vietnē ir neatņemama noteikumu sastāvdaļa.

 

1.4. Piegādātājs nodrošina tikai tehniskos līdzekļus informācijas ievietošanai JusuGaraza.lv un nav nevienas personas, ieinteresētās personas vai starpnieka pārstāvis vai pārstāvis.

 

1.5. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji mainīt JusuGaraza.lv sniegtos pakalpojumus un to cenas, kā arī jebkuru Noteikumu noteikumu. Ja Lietotājs turpina izmantot JusuGaraza.lv pēc Noteikumu maiņas, labošanas vai papildināšanas, tas nozīmēs Lietotāja piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

2. Prasības sludinājumu saturam, formai un citiem nosacījumiem sludinājuma ievietošanai JusuGaraza.lv vietnē

2.1. Ievietojot Sludinājumu, Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par tā satura atbilstību Noteikumu noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem. Sniedzot datus reklāmā, Lietotājs apstiprina un garantē, ka sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga.

 

2.2. JusuGaraza.lv datubāzē drīkst būt tikai sludinājumi par transportlīdzekļu, rezerves daļu un / vai piederumu pārdošanu vai nomu. Lietotāji savās reklāmās 24 stundas pēc publicēšanas nevar veikt nekādus pielāgojumus pamatinformācijā: attiecīgā transportlīdzekļa marka vai modelis.

 

2.3. Sludinājums jānovieto tikai pareizajā JusuGaraza.lv kategorijā (piemēram, motociklu kategorijā nevar ievietot sludinājumu par lietotu automašīnu).

 

2.5. JusuGaraza.lv vienā un tajā pašā sludinājumu kategorijā var ievietot un parādīt tikai vienu viena un tā paša objekta sludinājumu.

 

2.6. Sludinājums par pārdotu automašīnu ir jānoņem. Šajā gadījumā atlikušais sludinājumu rādīšanas laiks nepārsniegs citu sludinājumu, un esošajā sludinājuma nevar ievietot citus vienumus. Jums ir jāizveido jauns saraksts, lai pārdotu citu tā paša ražotāja un modeļa priekšmetu. Jauna objekta izvietošana, pamatojoties uz veco sludinājumu, ir aizliegta.

 

2.7. Lietotājam ir aizliegts:

 

2.7.1. Piedāvāt sludinājumā (komentāri, attēli) objekti vai pakalpojumi, kas atšķiras no tiem, kas norādīti Sludinājuma pamatinformācijā, sniedz neprecīzu informāciju par reklamētā objekta īpašībām;

 

2.7.2. Paziņot komentāros ir aizliegts iekļaut jebkuru cenu, kas nav norādīta pamatinformācijā, vai cenu, kas neatbilst reālajai tirgus vērtībai. Objekta cena sludinājumā jānorāda ar nodokļiem. Sludinājumi, kas pārkāpj šo aizliegumu, tiek bloķētas;

 

2.7.3. Sludinājumā un citās JusuGaraza.lv vidēs sniedziet informāciju, kas pārkāpj vai var pārkāpt spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus, ir pretrunā ar vispārpieņemtajiem ētikas vai morāles standartiem vai neatbilst šo noteikumu prasībām;

 

2.7.4. Veiciniet, publicējiet informāciju, kurā minētas trešās personas vai to preces un / vai pakalpojumi, kas tieši vai netieši konkurē ar Piegādātāju. Šādu informāciju / saites var noņemt;

 

2.8. Sludinājumos ir aizliegts piedāvāt objektu, kas tiek pārdots vai no kura lietotājam nav tiesību rīkoties. Lietotājam, kurš ievietojis sludinājumu, šādam piedāvājumam faktiski jābūt. Sludinājumu, kas pārkāpj šo aizliegumu, tiek bloķētas vai pārvietotas uz sludinājuma meklēšanas rezultātu saraksta beigām.

 

2.9. Fotoattēlos jāattēlo piedāvātais objekts. Piedāvāto objektu fotogrāfiju vietā ir aizliegts izvietot jebkādu grafiku / burtus / ciparus / sejas (piemēram, logotipus, ar roku rakstītas piezīmes, tālruņu numurus, vārdus) vai fotogrāfiju kombināciju ar grafiku / burtiem / cipariem. Fotoattēlus var rediģēt, pagriežot vai pārkārtojot fotoattēlus. Var izslēgt arī fotogrāfijas, kas neatspoguļo sludinājuma objektu, attēlo personas vai modificē grafiskos attēlus.

 

2.10. Sludinājumus, kuru mērķis ir pirkt vai piedāvāt tikai apmaiņas pakalpojumus, ir aizliegtas.

 

2.11. Vietni JusuGaraza.lv ir aizliegts izmantot nelikumīgiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai:

 

2.11.1 nosūtīt, publicēt, ievietot un / vai uzglabāt JusuGaraza.lv vietnē jebkuru saturu, kas pārkāpj jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, preču zīme, dizains utt.);

 

2.11.2. jebkura satura parādīšana, publicēšana, ievietošana un / vai glabāšana JusuGaraza.lv vietnē, kas var būt aizskarošs, apmelojošs, diskriminējošs, aizskar jebkuras personas tiesības uz attēlu, vārdu, konfidencialitāti (adreses, personas kods utt.) ), gods un cieņa, reputācija vai citas tiesības un brīvības;

 

2.11.3. jebkura satura ievietošana, publicēšana, nosūtīšana un / vai uzglabāšana JusuGaraza.lv vietnē, kas apdraud vietnes vai tās datu bāzes drošību (programmas vai dokumenti, kas satur vīrusus utt.);

 

2.11.4. informācijas sniegšana, publicēšana, nosūtīšana un / vai informācijas glabāšana JusuGaraza.lv vietnē noziedzīgas darbības (krāpšanās u.c.) veikšanai. Ja rodas aizdomas par Lietotāja pārkāpumu, Lietotāja sludinājums var tikt bloķēts.

 

2.12. Reklāmas izvietošanas nosacījumi un instrukcijas ir norādītas JusuGaraza.lv vietnes sadaļā Bieži uzdotie jautājumi, kā arī sludinājumu izvietošanas vidē. Konkrēta sludinājuma izmaksas, laiks un citi nosacījumi ir norādīti Sludinājumu plānos. Sludinājumu plāni tiek parādīti vietnē JusuGaraza.lv pēc reklāmas kategorijas izvēles un reklāmas rekvizītu aizpildīšanas pirms maksājuma veikšanas. Neskaidrību gadījumā par izvēlētā plāna noteikumiem Lietotājam nevajadzētu ievietot Reklāmu un jāsazinās ar Piegādātāju, lai to ievietotu.

3. Maksas pakalpojumi

3.1. JusuGaraza.lv vietnē par sniegtajiem pakalpojumiem ir jāmaksā ar bankas pārskaitījumu, SMS vai virtuālajā valūtā - JusuGaraza.lv EURO (turpmāk - JG Euro). Maksas pakalpojumus var sniegt tikai pēc tam, kad Lietotājs ir samaksājis JusuGaraza.lv noteiktajā kārtībā. Tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir samaksājis par Apmaksātu pakalpojumu, kad Pakalpojuma sniedzējs faktiski saņem Lietotāja maksājumu.

 

3.2. Par maksu JusuGaraza.lv lietotāji var rīkoties šādi:

 

3.2.1. Ievietojiet sludinājumu apmaksāto sludinājumu kategorijās;

 

3.2.2. Maksas pakalpojumu pasūtīšana: sludinājumu izcelšana, sludinājumu popularizēšana utt.

 

3.3. Maksas pakalpojumu izmaksas ir atkarīgas no pakalpojumu plāna, reklāmas parādīšanas laika, reklāmas kategorijas un no tā, vai lietotājs pieprasa papildu pakalpojumus. Konkrētu apmaksātu pakalpojumu saraksts, to cenas un cenu noteikšanas kārtība, Pakalpojumu izmantošanas kārtība un nosacījumi ir norādīti JusuGaraza.lv tīmekļa vietnē katra konkrētā apmaksātā pakalpojuma pasūtījumu lapā pirms maksājuma veikšanas. Pilns cenrādis ir pieejams arī šeit. Pirms Pakalpojumu pasūtīšanas lietotājam ir jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem.

 

3.4. JG EURO ir virtuālā JusuGaraza.lv valūta, kurā Lietotājs var norēķināties par JusuGaraza.lv sniegtajiem pakalpojumiem. Viena JG Euro pirkuma cena ir atkarīga no tā, kā tiek aizpildīts JG Euro konts. Plašāka informācija par to, kā iegādāties JG Euro, atrodama JusuGaraza.lv vietnes sadaļā Bieži uzdotie jautājumi un reģistrētās lietotāja vides sadaļā Aizpildīt kontu. papildus iepriekšminētajiem Plus ieguvumiem (izmantojot trešās personas utt.), nav spēkā, un Piegādātājam ir tiesības atcelt šādus Lietotāja labumus un pieprasīt no Lietotāja Piegādātājam kompensāciju par radušajiem zaudējumiem.

 

3.5. Papildpakalpojumi ir norādīti JusuGaraza.lv vietnes sadaļā "Bieži uzdotie jautājumi" un sludinājumu izvietošanas vidē. Pēc 1 (vienas) stundas pēc pasūtīšanas pasūtītie papildpakalpojumi tiek uzskatīti par uzsāktiem un tos nevar atcelt, tāpēc Lietotājam pirms papildu pakalpojumu pasūtīšanas jānovērtē viņu nepieciešamība. Ja Lietotājs noņem Reklāmu vai padara to neredzamu, nauda par pasūtīto papildpakalpojumu netiek atmaksāta, un tās derīgums netiek pagarināts vai pārskaitīts uz citu Reklāmu.

 

3.6. Piegādātājam ir tiesības preventīvas apkopes laikā ierobežot vai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu uz neierobežotu laiku. Šajā gadījumā Lietotājs, kurš izmanto Apmaksātus pakalpojumus, jāinformē par apkopes darbu sākšanu pa e-pastu un / vai citu paziņojumu vismaz 1 (vienu) stundu pirms darba sākuma. Šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs drīkst, bet nav pienākums, pagarināt Lietotājam apmaksātu pakalpojumu sniegšanu uz laiku, kurā apmaksātie pakalpojumi netika sniegti, vai sniegt apmaksātus pakalpojumus bez maksas, līdzīgi kā neapmaksātus apmaksātus pakalpojumus (ja Maksas pakalpojumi nav nepārtraukti).

 

3.7. Lietotāja piekļuves maksas pakalpojumiem ierobežošana vai apturēšana vai atteikšanās vai savlaicīga apmaksātu pakalpojumu saņemšana citu iemeslu dēļ, izņemot to, ka Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus un 1.6., 3.6., 4.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas pēc Lietotāja pieprasījuma pagarināt Maksas pakalpojumu sniegšanu Lietotājam uz laiku, kurā netiek sniegti apmaksātie pakalpojumi, vai sniegt apmaksātus pakalpojumus bez maksas, līdzīgi kā neapmaksātajos maksas pakalpojumos.

 

3.8. Maksa par sludinājumu, kas ir atcelta un / vai dzēsta, jo Lietotājs pārkāpj šos noteikumus, netiek atmaksāts.

 

3.9. Viens apmaksāta pakalpojuma pasūtījums dod lietotājam tiesības ievietot vienu sludinājumu, ja vien konkrētam pakalpojumam nav norādīts citādi. Izvēloties Apmaksātu pakalpojumu konkrētam plānam un / vai noteiktam periodam (piemēram, 30 dienām), Lietotājs apņemas izmantot Pakalpojumu vismaz visu apmaksātā pakalpojuma darbības laiku (turpmāk “Minimālais periods”). Ja reklāmas darījums notiek pirms Minimālā perioda beigām (piemēram, tiek pārdota automašīna vai tamlīdzīgi), vai arī pats Lietotājs anulē Reklāmu vai ja Reklāma tiek atcelta Lietotāja vainas dēļ, nauda par neizmantots Minimālais periods darījumu gadījumā no reklāmām, Lietotājam tas ir jāizdzēš, lai nemaldinātu citus JusuGaraza.lv vietnes apmeklētājus.

 

3.10. Ja lietotājs sludinājumu pārvieto no aktīvas uz pasīvu un arī Reklāmas darbību aptur Lietotāja vainas dēļ, sludinājuma nerādīšanas periods tiek iekļauts minimālajā periodā un minimālais periods netiek pārsūtīts vai pagarināts uz šo periodu.

 

3.11. Sludinājumā aprakstītā darījuma gadījumā Minimālo atlikumu nevar pārsūtīt uz citu Sludinājumu, un Lietotājs nevar publicēt jaunu (atšķirīgu) Sludinājumu vecā Paziņojuma vietā. Ja Lietotājs ir izmantojis (plāno piemērot) apmaksātu pakalpojumu citai reklāmai (piemēram, transportlīdzeklim, kas nav sākotnējais transportlīdzeklis, kas norādīts sludinājumā), piegādātājam ir tiesības atcelt šo sludinājumu un brīdināt lietotāju vai pieprasīt samaksu šādai reklāmai kā nesen publicētai reklāmai. Šādas reklāmas netiks rādītas, kamēr tās nebūs pienācīgi apmaksātas. Ja Lietotājs atsakās maksāt, Reklāmas tiek atceltas.

 

3.12. Ja pušu līgums tiek izbeigts pirms Minimālā termiņa Lietotāja vainas dēļ vai pēc savas iniciatīvas, Lietotājs maksā Piegādātājam kompensāciju, kas vienāda ar Komisijas daļu par samaksātajiem pakalpojumiem, kurus pasūtījis konkrēts Lietotājs laikā no atteikuma datuma un minimālais periods. Šī kompensācija tiek atskaitīta no Lietotāja samaksātās apmaksātā pakalpojuma cenas.

 

3.13. Cenas par sludinājuma izvietošanu un papildu pakalpojumiem (apgaismojums utt.) Pirms pasūtījuma veikšanas tiek norādītas sludinājuma izvietošanas vidē.

 

3.14. Papildu pakalpojumus nevar atcelt 1 stundu pēc pasūtīšanas.

4. Noteikumu pārkāpšanas sekas

4.1. Izvietojot sludinājumus, Lietotājam jāievēro norādījumi par sludinājumu ievietošanu JusuGaraza.lv vietnē un Noteikumi. Atkarībā no pārkāpuma rakstura Piegādātājam ir tiesības rediģēt Reklāmas, kas neatbilst Noteikumiem vai Latvijas Republikas likumdošanai, bloķēt to redzamību visiem lietotājiem vai pārvietot reklāmas meklēšanas rezultātu saraksta apakšdaļā.

 

4.2. Par sankcijām, kas piemērotas par Noteikumu pārkāpšanu, lietotājs tiks informēts pa reģistrācijas laikā norādīto e-pastu. Šajā punktā norādītās Piegādātāja tiesības neatbrīvo Lietotāju no atbildības par sniegtās informācijas un likumdošanas pareizību. Noteikumu pārkāpuma gadījumā visi pasūtītie papildu pakalpojumi tiks atcelti un naudas atmaksa netiks izsniegta.

 

4.3. Bez papildu paziņojuma Pārdevējs var veikt nelielas izmaiņas sludinājumā, ja ieraksts sludinājumā atšķiras no fotoattēlos redzamā attēla: reklāmas stūres (kreisās) / labās puses pozīcija var tikt koriģēta; automašīnas stāvokli var mainīt mazliet / nesaskaņoti.

 

4.4. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt Lietotāja piekļuvi JusuGaraza.lv vai izmantot JusuGaraza.lv pakalpojumus bez iepriekšēja brīdinājuma par Noteikumu vai tiesību aktu pārkāpumu.

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Piegādātājs ir atbildīgs tikai par sludinājumā uzrādītās informācijas tehnisko izvietošanu JusuGaraza.lv. Ja reklāma atbilst visām Noteikumu prasībām un šīs Vietnes datu bāzes uzturēšanai.

 

5.2. Piegādātājs nav atbildīgs par jebkādu neatbilstību starp sludinājumu ietverto informāciju un tās saturu. Piegādātājs nav atbildīgs par Lietotājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu Sludinājumu satura un / vai to izvietošanas dēļ JusuGaraza.lv.

 

5.3. JusuGaraza.lv lietošana tiek uzskatīta par nevainojamu, ja JusuGaraza.lv vietne vai tās datu bāze ir pilnībā pieejama 90% gada laika. Piegādātājs nav atbildīgs par jebkādiem JusuGaraza.lv vai tā datu bāzes darbības traucējumiem, kas radušies no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

 

5.4. Lietotājs ir atbildīgs par pareizu pieteikuminformācijas, paroles, rediģēšanas koda izmantošanu. Piegādātājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam radušies šīs informācijas izmantošanas rezultātā trešajām personām.

6. Personas dati

6.1. Reģistrējoties vai vēlāk izmantojot JusuGaraza.lv, Klients iesniedza vai Abonents iesniedza personas datus, kas savākti citos veidos, Piegādātājs apstrādā, tas ir, vāc, izmanto, uzglabā, pārsūta tikai likumīgi, pārredzami un godīgi iepriekš noteiktiem mērķiem. un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams mērķu sasniegšanai. Piegādātājs pārvalda Klienta personas datus saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī JusuGaraza.lv Privātuma politikā noteikto kārtību.

 

6.2. Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Lietotājiem pienācīgu apkalpošanu (reklāmas ievietošana, informācijas sniegšana par attiecīgo preču pārdošanu, konkrēta pakalpojuma pasūtīšana utt.). Lietotāju dati tiek apstrādāti arī nolūkā reģistrēt un uzturēt reklāmas datu bāzi tīmekļa vietnes sistēmā, kā arī tiešā mārketinga un veicināšanas nolūkos (tiešā mārketinga spēles, viktorīnas, konkursi). Pakalpojuma sniedzējs vāks un aizsargās personas datus elektroniski un, ja nepieciešams, sniegs izrakstus no šādiem personas datiem citā formā.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

7.1. Piegādātājam pieder visas tiesības uz JusuGaraza.lv un viņam ir ekskluzīvas tiesības tās izmantot. Visas JusuGaraza.lv attēlotās preču zīmes, dizainparaugi, nosaukumi, logotipi utt. Ir Piegādātāja īpašums vai arī Piegādātājam ir tiesības tos izmantot.

 

7.2. Jebkura JusuGaraza.lv satura, dizaina un / vai cita materiāla apstrāde, kopēšana un / vai cita izmantošana, ko veic trešās personas bez Piegādātāja rakstiskas atļaujas un / vai Noteikumu neievērošana, ir autortiesību un citu noteikumu pārkāpums. tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Šis ierobežojums neattiecas uz lietotājiem attiecībā uz viņu reklāmām.

 

7.3. Lietotājs piekrīt, ka Piegādātājam ir tiesības izmantot Reklāmas fotogrāfijas sava uzņēmuma reklāmas mērķiem, neatklājot Lietotāja personisko informāciju. Lietotājs piekrīt, ka viņa Sludinājumi un cits Lietotāja publicētais saturs, ieskaitot jebkuru intelektuālo īpašumu, kļūst par Vietnes datu bāzes daļu, kuru Piegādātājs vai tā pilnvarotās personas glabā un lieto nenoteiktu laiku, ja vien paziņojumā nav norādīts citādi. Noteikumi. Ne Pakalpojuma sniedzējam, ne citām trešajām pusēm, kas izmanto reklāmas un / vai citu lietotāju veidotu saturu, nebūs pienākuma maksāt Lietotājam par šāda satura izmantošanu.

8. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

8.1. Vietnes JusuGaraza.lv darbība tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkurus strīdus, kas rodas vai ir saistīti ar JusuGaraza.lv vietnes darbību, atrisinās sarunu ceļā vai, neveiksmes gadījumā, Latvijas Republikas kompetentā tiesa.

 

8.2. Strīdi starp Piegādātāju un uzņēmējiem tiek noskaidroti JusuGaraza.lv biroja vietējā tiesā

9. Informācijas drošības pasākumi

9.1. Pakalpojuma sniedzējs apstrādā Lietotāja personas datus tādā veidā, kas nodrošina pienācīgu personas datu drošību, izmantojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu datu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

 

9.3. Piegādātājs atgādina, ka Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Reģistrācijas datu konfidencialitāti. Pakalpojuma sniedzējs lūdz rīkoties piesardzīgi, izmantojot un uzglabājot Reģistrācijas datus. Pēc darba pabeigšanas lietotājam jāiziet no pārlūkprogrammas, lai neviens nevarētu piekļūt e-pastam, lietotāja personiskajai informācijai, it īpaši, ja lietotājs izmanto publisku datoru (piemēram, interneta kafejnīcu, bibliotēku).

10. Nobeiguma noteikumi

10.1. Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs apstiprina, ka piekrīt tiem, un paliek spēkā visu Lietotāja un Piegādātāja attiecību darbības laikā.

 

10.2. Tā kā JusuGaraza.lv pilnveidojas un attīstās, lai nodrošinātu ērtāku un drošāku JusuGaraza.lv lietošanu, Piegādātājam ir tiesības vienpusēji mainīt noteikumus. Pakalpojuma sniedzējs informē Lietotāju par jebkādām izmaiņām Noteikumos, par to informējot JusuGaraza.lv. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas JusuGaraza.lv.

 

10.3. Turpinot lietot JusuGaraza.lv, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Pakalpojumu atjaunošanu, jaunu pakalpojumu pasūtīšanu, sludinājuma rediģēšanu un / vai atjaunināšanu pēc Noteikumu izmaiņu stāšanās spēkā, Lietotājs apstiprina, ka ir informēts par šādām izmaiņām un pilnībā viņiem piekrīt. Pakalpojumi, kas pasūtīti pirms noteikumu izmaiņu ieviešanas, tiek sniegti saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti tajā laikā spēkā esošajos noteikumos.